A Magyar Tudomány Ünnepe

“Emberközpontú tudomány”

2017. november 3-30.

Korral jár: Új sztereotípiák az öregedésről

A világ fejlett országai egy időskori forradalomra készülnek, ezért felmerül a kérdés, miképp vélekedünk, beszélünk az idősekről és az öregedésről, és hogyan kommunikálunk e generációval. A BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetszervezésében megvalósuló rendezvény célja, hogy az intézet három oktatója közelmúltbeli kutatások eredményeinek bemutatásával képet adjon az idősekre vonatkozó sztereotípiákról hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

A programsorozat teljes programja az MTA honlapján található meg!

Helyszín és időpont

2017. November 6, 17:20-19:20

Budapesti Corvinus Egyetem, C épület, V-VI előadó

Előadók, Előadások

Fiatalok – felnőttek – idősek: Hogyan látjuk magunkat és egymást?

Az előadás azt igyekszik friss empirikus kutatások alapján körüljárni, hogy miként gondolkodunk életkorról, korcsoportokról, generációkról. A 2016-os nagymintás ifjúságkutatás eredményei szerint a 15-29 évesek az ifjúság legfontosabb élethelyzeti ismérveként a tanulást és a szülőkkel való együttélést, míg a felnőttség esetében a munkapiaci aktivitást és a gyermekvállalást tekintették. Októberben készül egy 2000 fős, a magyarországi felnőttekre reprezentatív kutatás arról, hogy miként gondolkodnak generációkról és az idősekről. Az előadás a két kutatás eredményeit kívánja párhuzamba állítani egymással, bemutatva és összehasonlítva a fiatalokról, a felnőttekről és az idősekről alkotott képeket.

Székely Levente

Benczes Réka

A szürke igazi árnyalatai: Öregedés és nyelvi sztereotípiák az ausztrál angolban

Hasonlóan a legtöbb fejlett országhoz, Ausztráliában is jelentős kihívást jelent az elöregedő társadalom. Ez a kihívás egyben az öregedésről és öregkorról alkotott elképzelések radikális újragondolását is jelenti. Mennyire számít tabunak az öregedés egy olyan országban, ahol szürke nomádok, azaz a hátizsákos turisták nyugdíjas megfelelői járják luxuslakókocsijaikkal az országot? Az előadás bemutatja, miként változhat a nyelv, miközben az öregedésről alkotott elképzelések is változnak – és a létrejövő új szavak és kifejezések miként árnyalhatják az idősekhez és általában az öregedéshez fűződő viszonyunkat.

Otthon ül, tévét néz és politizál? Fiatalok vélekedései az idősekről

A különböző társadalmi csoportokól alkotott sztereotípiáink kimutathatóan befolyásolják viselkedésünket: Az idős generációra vonatkozó sztereotípiákat vizsgáló kutatások az elmúlt két évtizedben sorra megerősítették, hogy a sztereotípiák (akár szubliminális) aktiválása jelentősen befolyásolja a vizsgálati személyek társas viselkedését, mozgását és kognitív teljesítményét különböző emlékezeti és következtetési feladatokban. E sztereotípiák tehát úgy befolyásolják a mindennapi életünket, hogy annak gyakran nem is vagyunk tudatában. Az előadás a sztereotípiahatások szakirodalmának kontextusában mutatja be egy friss kutatás eredményeit, melyben feltártuk, hogy a fiatal magyar felnőttek körében mely vélekedések kellően elterjedtek ahhoz, hogy az idősekre vonatkozó sztereotípiák részének tekinthessük őket. Az összegyűjtött vélekedések köre kiterjed – többek között – az idősek megjelenésére, beszédjére, kompetenciáira, problémáira, örömeire, tevékenységeire és érdeklődési körére.

Kovács Gábor